top of page

TIK TOK MARKETING

TikTok е движеща сила в света на дигиталния маркетинг в момента. Той е trendsetter. Short-form видео форматът бе наложен именно от TikTok, който завладя потребителите на социални мрежи в цял свят. 

Трябва ли бизнесът ти да присъства в TikTok? 
Причината, поради която брандовете се насочват към TikTok,

е популяризиране на тяхната услуга или продукт. Все още обаче остава съоръжението: “Платформа за тийнеджъри ли е това?”. Отговорът е “ категорично не”. TikTok дава възможност не само за популяризиране, но и за изграждане на общност, за по-близка комуникация с потребителите.

Това е шанс за бизнесите да се докоснат до ежедневието, болката и интересите на своята целева аудитория. Тук идваме и ние.

Наша работа е да съобразим съдържанието на твоя бранд не само с таргет аудиторията ти, но и с езика и стила на платформата.

community management

Какво ще получиш?

sparkleе.png
sparkleе.png
sparkleе.png
sparkleе.png
sparkleе.png
sparkleе.png
sparkleе.png

TikTok Marketing Strategy

създаване на рубрики и сценарии за видеа

снимачен ден на локация или в студиото

на AdDigital

монтаж на TikTok видеа

модериране на съдържание в Tik Tok

анализ и репорт

ПИНК.jpg
bottom of page