top of page

SOCIAL MEDIA MARKETING

Социалните мрежи са чудесен начин брандът ти да достигне до широка
аудитория. Тяхното управление обаче изисква време и познания за новостите и тяхното приложение. 
Остави се в нашите рьце! Ние говорим езика на социалните мрежи и дишаме трендовете в тях.

Какво ще получиш?

елемент

socIal media strategy

елемент

community management

елемент

photo and video content

shooting

елемент

posting plan

елемент

influencer marketing

елемент

performance marketing

елемент

content moderation

bottom of page