top of page

SOCIAL MEDIA MARKETING

Социалните мрежи са чудесен начин брандът ти да достигне до широка
аудитория. Тяхното управление обаче изисква време и познания за новостите и тяхното приложение. 
Остави се в нашите рьце! Ние говорим езика на социалните мрежи и дишаме трендовете в тях.

Какво ще получиш?

sparkleе.png

socIal media strategy

sparkleе.png

community management

sparkleе.png

photo and video content

shooting

sparkleе.png

posting plan

sparkleе.png

influencer marketing

sparkleе.png

performance marketing

sparkleе.png

content moderation

bottom of page