top of page

DIGITAL STRATEGY

В началото на успешните дигитални кампании винаги стои стратегията. Независимо дали избереш да работиш с нашия екип или предпочиташ работа с вътрешен отдел, дигиталната стратегия ще ти помогнe при планиране на нови маркетингови активности.

Какво ще получиш?

sparkleе.png

анализ и оценка на пазара

и конкурентите

sparkleе.png

дефиниране на таргет аудиторията и buyer persona

sparkleе.png

дeфиниране на brand identity в социалните мрежи

sparkleе.png

определяне на подходящи категории и формати съдържание

sparkleе.png

стратегия за рекламни
кампании

sparkleе.png

планиране на кампанията
и бюджетиране

sparkleе.png

подбор на подходящи  канали за комуникация

bottom of page