top of page

Cash Credit

2023 - 2024

Услуги:

Tik Tok Marketing

Cash Credit е високотехнологична небанкова финансова институция. Те прилагат иновативен модел на работа, който ги отличава от другите компании на пазара. Благодарение на съвременния скоринг и изцяло автоматизирания процес на одобрение, компанията може светкавично бързо да прецени кандидатстващия за кредит. Тяхната мисия е да са близо до хората и да се превърнат в техния доверен избор при нужда от финансова помощ.

  • TikTok

Възможността:

Заради сферата на този бизнес трябваше да приложим по-различен подход. Вместо да обучваме аудиторията за разликата между банкова и небанкова институция, ние заложихме в стратегията си развлекателни обучителни скечове, в които засягаме по-общо темата за парите и даваме финансови съвети. Освен това в стратегията си заложих и employer branding - изготвихме рубрика, която показва офис живота на служителите в Cash Credit. 

Най-успешната рубрика в стратегията ни, обаче, бяха игрите и интервютата със случайни минувачи. Така успягме да достигнем до много широка аудитория и да стартираме дискусия по темите, които засягаме във видеата.

Изпълнението:

За Cash Credit избрахме да снимаме изцяло с професионална техника за всяка рубрика. Освен офис видеата и интервютата обаче, изградихме и няколко сета за обучителната ни рубрика. Относно монтажа, избрахме отново по-нестандартен подход, като включихме много green screen елементи.

Резултати:

В тримесечната ни съвместна работа постигнахме гледаемост от над близо 1,5 млн. видео вюта и достигнахме близо 1,3 млн. уникални потребителя.

bottom of page