top of page
BGDarkBlue.png

Политика
за поверителност

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, свържете се с нас на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ 38, email: hello@addigital.pro.

Настоящата политика дефинира начините за събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за работа в АДДИДЖИТАЪЛ ЕООД (наричано за краткост „Дружеството“) и други лица, предоставящи личните си данни в нашата организация. Това включва лични данни, които се събират чрез нашата уебстраница (www.addigital.pro), по телефона, лично, по електронна поща, чрез свързани социални медии, чрез изпращане и получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори на Дружеството и чрез техническите устройства, използвани при предоставяне на нашите услуги. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.

 

Кои сме ние?

Сайтът www.addigital.pro е собственотст на АДДИДЖИТАЪЛ ЕООД, ЕИК 204786759, адрес на управление: гр. София, ул. 6-ти септември, email: hello@addigital.pro. Навсякъде, където упоменаваме „AdDigital”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „АДДИДЖИТАЪЛ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Отговорник по защита на личните данни:

Име: Зорница Каридкова

Адрес: гр. София, ул. 6-ти септември 38

Имейл: hello@addigital.pro

 

Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?​

 • име, презиме и фамилия;

 • имейл;

 • IP адрес;

 • телефонен номер;

 • и всички други данни, които потребителят доброволно въвежда, както и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).

 

 

При заявка за абонамент за имейл нюзлетър Ваши лични данни, които можем да получим и обработим са:

 • име, презиме и фамилия;

 • имейл;

 • IP адрес и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).

 

При регистрация и участие в обучение Ваши лични данни и данни на регистрирани от Вас лица, които можем да получим и обработим са:

 • име, презиме и фамилия н

 • телефон 

 • имейл 

 • ЕГН и адрес за издаване на фактура, когато решите да ни ги предоставите

 • банкова сметка, когато извършите плащане по банков път;

 • данни, събирани чрез „бисквитките“ през нашата интернет страница, съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies)

 

 

Лични данни на лица, свързани с корпоративни клиенти, партньори или доставчици – имена, телефон, ел. адрес и заемана в компанията позиция.

 

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайт и офиси/клонове на Дружеството

 

При посещение на сайт на Дружеството ние събираме адреса на Вашия интернет протокол (IP – използва се за свързване на Вашето устройство с интернет); информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра; информация за използваната операционна система и платформа; информация за Вашето посещение, включително URL, които преминават към, през и от нашия сайт.

 

Нашите интернет страници, посочени по-горе, използват „бисквитки“ и социални приставки, за да функционират по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от информация автоматично. За да научите повече за информацията, която се събира, както и за начините да контролирате това, прочетете Политиката ни за „бисквитки“.

 

Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама

 

За целите на директен маркетинг (в случай, че сте ни предоставили съгласие), АДДИДЖИТЪЛ ЕООД използва Ваши данни за контакт, за да Ви информира за услуги, предлагани от Дружеството и да Ви предостави информация за кампании. В случай че не желаете да се свързваме с Вас с тази цел, можете да се откажете по всяко време, както е посочено в раздел „Какви са Вашите права“.

 

Лични данни на лица, които не са клиенти на Дружеството

В определени случаи, АДДИДЖИТЪЛ ЕООД обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти на Дружеството, например:

 • когато лицето кандидатства при АДДИДЖИТЪЛ ЕООД за работа, събираме лични данни: имена; дата на раждане; снимка; данни за образователния и професионалния опит; автобиография и мотивационни писма; данни, посочени от кандидатстващия в автобиографията и други;

 • когато лицето е наето по трудови отношения с АДДИДЖИТЪЛ ЕООД събираме и обработваме всички данни, необходими за сключване и изпълнение на договорите, поддържането на трудови досиета, изплащане на възнаграждения, упражняване на правата по трудовото правоотношение, упражняване на правата при временна неработоспособност и трайно намалена работоспособност, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагайки законодателството, както и други данни, съгласно Политиката за защита на личните данни на служителите на АДДИДЖИТЪЛ ЕООД

 

 С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

 

Обработката на лични данни от Дружеството винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент. Ние обработваме Вашите данни със следните цели:​

 • За да приемем Вашата заявка за обучение

 • За да подготвим платежни документи;

 • Ако сте дали съгласие, че желаете, за да Ви изпращаме безплатно нашия бюлетин. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от самия бюлетин;

 • За да Ви издадем сертификат;

 • За да комуникираме чрез Вас по телефон, имейл или лично, след като Вие се свържете с нас;

 • за да Ви идентифицираме;

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да са едно или няколко от изброените:

 • за подготовка и изпълнение на договор за услуга, сключен между АДДИДЖИТЪЛ ЕООД и Вас: за да Ви предоставим заявената услуга на Вас или на друг потребител на сайта или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент, изпращане на бюлетин);

 • за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента услуги;

 • при задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;

 • за защита на наш легитимен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги); да рекламираме нашите услуги; за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания, произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между нас и субекти на данни, регресни искове, застрахователни претенции и др.;

 • за обработка на жалби, оплаквания, препоръки и друга комуникация с клиенти

 

Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели – да Ви изпращаме информация за нашите услуги и кампании.

 

Можете да отмените съгласието за маркетингови цели, което сте ни предоставили по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

 

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете линка за отписване от самия бюлетин.

 

Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

АДДИДЖИТЪЛ ЕООД поддържа плащания по банков път, онлайн и работи само с електронни фактури. За целта Вашите лични данни за издаване на електронна фактура (имена; ЕГН и адрес, когато се предоставят по Ваше желание) се споделят и трансферират в системата на доставчик за издаване на електронни фактури.

 

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доверени доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

 

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.

 

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

 

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 

Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни, с цел спазване на законово задължение, прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; за защита на правата, собствеността или безопасността на АДДИДЖИТЪЛ ЕООД, нашите клиенти и служители; във връзка с договорни и легитимни интереси;

 • Ако сте дали своето съгласие за това;

 • При други обстоятелства, ако имаме право да правим това по закон;

 • Повече информация относно това с кого и в какви случаи споделяме Ваши лични данни, можете да получите след запитване на посочените по-горе контакти.

 

 

 

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите, за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови и договорни задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

 

Какви са Вашите права?

 

АДДИДЖИТЪЛ ЕООД уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация относно обработваните Ваши лични данни, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

В допълнение, можете да поискате да ограничим обработката на данните Ви, ако:

 • оспорвате верността на данните – ограничението ще се прилага за времето, необходимо за проверка на точността на данните;

 • обработката на данните Ви е незаконна, но отказвате да ги изтрием и вместо това желаете ограничаване на обработката;

 • вече не изискваме данните за определената цел, но все още се нуждаете от тях, за да наложите или да защитите законни искания;

 • сте повдигнали възражение срещу обработваните от нас данни.

 • Също така, важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие (посочени са в раздел III).

Можете да поискате от нас да Ви предоставим в структуриран, обичаен и машинно четим формат готови за пренос данните, които сте ни поверили за съхранение, при условие че:

 • ние обработваме тези данни на базата на Вашето съгласие или изпълняваме договор между нас и

 • тази обработка се извършва с помощта на автоматизирана процедура.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на посочената контактна информация в Раздел „Контакти“ на сайта на КЗЛД (www.cpdp.bg) и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от АДДИДЖИТЪЛ ЕООД.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе контакти на АДДИДЖИТЪЛ ЕООД или по ел. поща.

За да Ви идентифицираме и да сме сигурни, че предоставяме информация на Вас, както и за да защитим Вашите интереси, запитвания и заявки по телефона няма да приемаме за валидни.

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно, като посочим и причините за забавянето.

В случай на съмнение, можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Това се прави, за да защитим Вашите права и поверителност.

Ако поискате да упражните някое от посочените права и това искане очевидно е неоснователно или ако особено често заявявате желание да упражните свое право, може да изискваме да платите съответна такса за обработка или дори да отхвърлим искането Ви.

Информираме Ви, че за да осигурим спазването на правата Ви и да приемем исканията Ви, когато сте заявили услуга през интернет страниците ни, можем да Ви идентифицираме само въз основа на подадения при регистрация на профил/заявка за услуга електронен адрес. В случай, че имате последващи промени на ел. адрес, които сте въвели, моля да ни информирате.

 

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим Вашите лични данни и след като ги получим прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват в електронен вид, като се стремим да прилагаме всички приложими за нас добри практики за сигурност на информацията.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс „https:“, вместо „http:“. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Във всички случаи, когато е възможно ние прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

bottom of page